O czasopiśmie

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego. Problematyka czasopisma oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz edukacją obywatelską. Czasopismo wydawane jest w formie rocznika.

Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej: wersja pierwotna wszystkich numerów czasopisma naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili” to wersja drukowana. Redakcja deklaruje zgodność wersji drukowanej i elektronicznej.

Czasopismo znajduje się na liście B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2015. Za artykuł opublikowany w czasopiśmie autorzy otrzymują 3 pkt. MNiSW.